LOGOQUI SOMACTIVITATSPROJECTES
   
VIDEO


 

http://www.gencat.cat/benestar/immi/recursos/videos/

 

CATALUNYA:

 

BUSCADOR SECRETARIA ESTAT

IMMIGRACIÓ I EMIGRACIÓ

http://extranjeros.mtas.es/es/normativa_jurisprudencia/regimenjuridico.html

WEB LEGISLACIÓ EXTRANGERIA
http://www.intermigra.info/extranjeria/

http://www.icab.es http://www.lexjuridica.com

http://www.conpapeles.com
http://www.extranjerossinpapeles.com
http://www.porticolegal.com/int/int_Extranjeria.html

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    DESCÀRREGA DE MODELS I FORMULARIS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   OFICINES EXTRANGERS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   CONSULATS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   SEGURETAT SOCIAL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   DIRECTORI D'ORGANITZACIONS QUE

   TREBALLEN AMB IMMIGRANTS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   MINISTERI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––