home
 
MES PÀGINES > [ 1 ]  |  [ 2 ]  |  [ 3 ]     
 

La segona fase del nostre projecte va encaminada a convertir Burkina Faso També en una referència a Catalunya pels immigrants burkinabesos, oferint-los informació fiable i actual sobre la realitat del nostre país i les possibilitats reals d’emigrar, assessorament legal i ajuda en la recerca laboral i la integració social.

 

   
en construcció
burkinafasotambe@hotmail.com / T. 933 10 29 77